fbpx

Лектори

Нашите лектори през годините

Мария Габриел
Премиер на ротационен принцип и настоящ вицепремиер и министър на външните работи
Марош Шефчович
Изпълнителен заместник-председател на ЕК
Европейски зелен пакт
Илиана Иванова
Еврокомисар
Иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж
Янез Поточник
Еврокомисар по околната среда, океаните и рибарството (2010-2014)
Д-р Игор Папич
Министър на висшето образование, науката и иновациите на Словения
Люпчо Николовски
Министър на земеделието, горите и водното стопанство на Северна Македония
Либурн Алиу
Министър на околната среда, териториалното устройство и инфраструктурата на Република Косово
Сергей Станишев
Министър-председател на Република България (2005-2009), президент на ПЕС (2011-2022), член на Европейския парламент (от 2014)
Петър Витанов
Ръководител на Делегацията на българските социалисти в Европейския парламент
Чарлина Вичева
Директор на генерална дирекция "Морско дело и рибарство" към Европейската комисия
Светлана Боянова
Председател на Институт за агростратегии и иновации и ръководител на Европейския цифров иновационен хъб AgroHub.BG, изпълнителен директор на Българска аграрна камара
dirk-buschle_300px
Заместник-директор на Секретариата на енергийната общност
Джеф Готлиб
Старши регионален представител на МВФ за Централна, Източна и Югоизточна Европа
Цветелина Пенкова
Член на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
Асен Христов
Председател на Надзорния съвет на Еврохолд България
Петър Филдишев
Директор “Търговия с природен газ” в “МЕТ Енерджи Трейдинг България”
Светлана Жекова
Международен експерт в областта на околната среда и изменението на климата
Миля Димитрова
Старши консултант „Климат и устойчивост“, Делойт България
Матю Болдуин
Заместник генерален директор на ГД „Мобилност и транспорт“ в ЕК
Костас Теофилактос
Президент на Комитета по енергийна ефективност и генерален секретар на IENE, Гърция
Андрей Живков БЕХ
Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на Български Енергиен Холдинг ЕАД
Балин Балинов
Координатор на кампания „Енергийни решения“ в „Грийнпийс“ – България
Ангелин Цачев
Изпълнителен директор на Електроенергийния системен оператор ЕСО
Карел Крал
Главен изпълнителен директор на Електрохолд България
Андриана Сукова-Тошева
Заместник генерален директор на ГД „Заетост, социални въпроси и приобщаване“ на ЕК
Теодора Пенева
Главен асистент в Института за икономически изследвания към БАН
Антон Иванов
Енергийният експерт и консултант на КНСБ в областта на енергийната политика
Цанко Арабаджиев
Член на УС и изпълнителен директор на Българската банка за развитие
Алън Херявец
Член на Управителния съвет на Хърватската банка за възстановяване и развитие
София Касидова
Ръководител екип за стратегическо развитие, пазарни и икономически анализи в ББР
Елвин Гури
Изпълнителен директор на INVENIO Partners, предприемач и инвеститор
Десислава Симеонова
Лидер на програмата за Устойчиво финансиране на КВС Груп и изпълнителен директор МСП Банкиране на ОББ
Мария Накова
Ръководител на Европейския цифров иновационен хъб в строителството
Кирил Райчев
Председател на Алианс за енергийна ефективност, Финансов експерт ЕЕ/ЕСКО в Еконолер
Анета Василева
Архитектурен критик, преподавател в УАСГ, основател на Фондация “Ново архитектурно наследство”
Георги Стефанов
Началник на политическия кабинет на вицепремиера по климатични политики (2022-2023), водещ експерт по климат, енергия, зелени политики
д-р Марк Еспосито
Преподавател от Харвард и съавтор на бестселърите „The AI Republic” и “Understanding how the future unfolds”
Мария Маринова
Изпълнителен директор на Българската асоциация за рисков капитал (BVCA)
Мартин Дановски
Председател на Държавна агенция за научни изследвания и иновации (2021-2022)
Даниел Абу
Председател на EAIF (European AI Forum) и Изпълнителен директор на KI Bundesverband (AI Germany)
Георги Киров
Главен изследовател и Технологичен директор в Крисп Лабс
Petr Bratsky
Kinstellar, старши адвокат в регионалния екип по Технологии, Медии и Телекомуникации
Албена Спасова
Мениджър „Образование” в Microsoft за Централна и Източна Европа
Боги Елиасен
Директор "Здравеопазване" в Копенхагенския институт за изследване на бъдещето (CIFS)
Д-р Дина Цоневска
Главен експерт в дирекция "Пътна безопасност и планиране на дейностите по РПМ" в АПИ
Диян Димов
Изпълнителен директор на Пристанище Бургас
Димитър Савов
Директор на Дирекция „Транспортна политика“ в Министерството на транспорта
Илия Левков
Председател на УС на Индустриален клъстер Електромобили (ИКЕМ)
Никола Колев
Директор Експлоатация Терминал Запад, БМФ Порт Бургас АД
Антония Маврова
Партньор Kinstellar, регионален ръководител на Автомобилен и Индустриален сектор
Силвен Коло
Регионален мениджър на Melexis за Източна Европа
Хервиг Шустер
Транспортен експерт, кампания „Европейска мобилност за всички“, Гринпийс
Мария Радойчева
Главен експерт към Дирекция „Инфраструктура и екология”, Община Габрово
Благовест Кирилов
Председател на УС на Българската асоциация на секторите софтуер и изнесени услуги
Ния Йотова
Ръководител на отдел "Бизнес развитие" в ZenArt VR
Иво Русев
Главен Търговски Директор – Телелинк Бизнес Сървисис
Синан Вейсал
Член на УС на браншова камара “Плодове и зеленчуци” и член на УС на Българска аграрна камара
Доц. д-р Ралица Жекова
Ръководител на Регионалната агенция за предприемачество и иновации - гр. Варна
Мария Христова
Експерт по политиките в сектор Иновации и храни, Европейски институт за иновации и технологии (EIT)

Организатори и партньори

Организатори

Генерални Партньори

Основни Партньори

Партньори

Институционални Партньори

Медийни Партньори