fbpx

Гл. ас. д-р Марина Стефанова

Директор на програма „Отговорно и устойчиво управление“ в Софийски университет

Гл.ас. д-р Марина Стефанова е преподавател в Катедра “Икономика и управление по отрасли” от есента на 2020 г. Д-р Стефанова е ръководител на магистърска програма “Отговорно и устойчиво управление”.