fbpx
Светослав Любомиров

Светослав Любомиров

Главен изпълнителен директор на „Главболгарстрой Холдинг“

Светослав Любомиров е главен изпълнителен директор на „Главболгарстрой Холдинг“ и изпълнителен директор на „Главболгарстрой Интернешънъл“

Присъединява към финансово-счетоводния отдел на ГБС през 1993 г. Той заема различни ръководни длъжности, преди да стане изпълнителен директор на „Главболгарстрой Холдинг“ АД през 2012 г., а през 2019 г. – и главен изпълнителен директор на дружеството и председател на Управителния съвет. В тази си роля Любомиров отговаря за оперативното управление на цялата холдингова група.

Любомиров е завършил Висшия финансово-стопански институт в Свищов (сега Стопанска академия „Д. А. Ценов“) със специалност „Икономика и мениджмънт“ и Икономическия университет във Варна, където специализира „Мениджмънт и бизнес“.