fbpx
Момчил Карпузанов

Проф. Момчил Карпузанов

Академичен директор на магистърските програми на Американския университет в България

Момчил Карпузанов е професор по икономика и финанси към катедра „Бизнес“ в Американския университет в България. Притежава докторска степен по икономика от Университета Aix-Marseille във Франция. Основните му изследователски области се развиват около политикономия на парите (монетарна политика и икономика на парите) със специален интерес към конкурентното парично предлагане и режима на валутния борд.

В допълнение той работи и по теми, свързани с историята на икономическата мисъл и корупцията.

Преди да се присъедини към АУБГ през 2017 г., той е извършвал икономически анализи и за UNOPS, Министерството на икономиката и Българска агенция за инвестиции (БАИ).

Академичната му кариера го отвежда до преподаване в различни места, включително в университети във Франция, Кипър и България.

Той е член на мрежата „Философия-икономика“ и бивш научен сътрудник на Института за изследване на икономиката и фискалните въпроси IREF-Europe.

От 2020 г. е академичен директор на магистърските програми на Американския университет в България.