fbpx
Гергана Ефремова

Гергана Ефремова

Образователен експерт, фондация "Заедно в час"

Гергана Ефремова е част от екипа на „Заедно в час“ от 2011 г. Първоначално се занимава с подбора на участници в програмата за привличане и обучение на нови учители, а от 2016 г. насам работи за училищните, институционални и стратегически партньорства на организацията. През последните 12 години фондацията е работила с повече от 400 училища и над 3000 учители, директори и РУО експерти, а над 30 000 души следят онлайн ресурсите на платформата prepodavame.bg. “Заедно в час” развива стратегически партньорства и съвместни проекти с Министерството на образованието и науката, национални, регионални и европейски институции, университети, граждански, синдикални и бизнес организации.

Гергана представлява „Заедно в час“ в Консултативния съвет към Министерство на образованието и науката за координация, управление и наблюдение при изпълнението на Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021-2030), Националния съвет за закрила на детето към Държавна агенция за закрила на детето, Съвета за развитие на гражданското общество към Министерски съвет, в консултативни процеси с Европейската комисия и др. От 2020 г. е член на Управителния съвет на Национална мрежа за децата. Има опит в управлението на международни проекти в сферата на образователните политики.