fbpx
Чарлина Вичева

Чарлина Вичева

Директор на генерална дирекция "Морско дело и рибарство" към Европейската комисия

От 2020 г. Чарлина Вичева е Директор на генерална дирекция “Морско дело и рибарство” към Европейската комисия. Преди това, Вичева е била заместник генерален директор на Съвместния изследователски център, а преди това е била начело на Главна дирекция регионална и селищна политика (REGIO) на ЕК.

Преди да се присъедини към Комисията през 2009 г., Вичева беше пълномощен министър в Постоянното представителство на България в Европейския съюз.

През своите 15 години в българската публична администрация, включително в Постоянното представителство в Брюксел, занимаваща се главно с въпросите на селското стопанство и рибарството, Вичева участва активно в преговорите за присъединяване на България към ЕС и ръководи между 2000 и 2004 г. екипите за преговори в областта на селското стопанство и развитието на селските райони, безопасността на храните и рибарството.