fbpx
Ивайло Найденов

д-р инж. Ивайло Найденов

Изпълнителен директор на БФИЕК

д-р инж. Ивайло Найденов притежава магистърска степен по „Ядрена енергетика“ и докторска степен по „Ядрени енергетични инсталации и уредби“ от ТУ – София. Има опит в търговията с електроенергия и енергийния мениджмънт. Специализирал е в областите на енергийната сигурност и критичните суровини. Заемал е академичните длъжности „асистент“ (2014-2018) и „главен асистент“ (2018-2019) в катедра „Топлоенергетика и ядрена енергетика“, ТУ – София. Понастоящем заема позицията на изпълнителен директор на Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК) и е хоноруван преподавател в УНСС и СУ „Св. Климент Охридски“.