fbpx

Мария Габриел

Европейски комисар по иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж (2019 - 2023)

Мария Габриел е Европейски комисар по иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж (2019 – 2023). Тя работи за осигуряване на бързо постигане на съгласие по бъдещата програма „Хоризонт Европа“ и нейното пълно изпълнение.

Екипът й работи за осигуряване на инвестиционни потоци за революционни научни изследвания и авангардни иновации, включително в рамките на Европейския съвет по иновациите. Екипът на комисаря работи за развитие на европейското научноизследователско пространство в сътрудничество с държавите членки. Основните цели са осигуряване на взаимно допълване между приоритетите в областта на научните изследвания, политиката и икономиката. Екипът на комисаря ръководи работата на Комисията по създаването на Европейско пространство за образование до 2025 г.

От 2019 г. досега тя е първи заместник председател на Европейската народна партия (ЕНП). От 2017 г. до 2019 г. е Европейски комисар по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество. Тя е заместник-председател на групата на ЕНП в Европейския парламент от 2014 – 2017 г. В периода 2009 – 2017 г. тя е член на Европейския парламент, ЕНП/ГЕРБ (Граждани за европейско развитие на България).