fbpx
Андриана Сукова-Тошева

Адриана Сукова

Заместник генерален директор на ГД „Заетост, социални въпроси и приобщаване“ на ЕК

Адриана Сукова – Toшева е завършила “Организация и управление на селското стопанство” и “Икономическа журналистика” в УНСС – София. Има следдип­ломни квалификации в Института по аграрна икономика – София, в Колежа за държавни служители – Великобритания, във ФАО – Рим, Италия, в университета “Обихиро” в Япония, в колежа в Уай – Великобритания, в Центъра за европейски изследвания в София. Била е консултант и преводач в университета “Делауеър” – USAID, и икономист в АПК “Съединение” – гр. Съединение.

Десет години е работила на различни постове в Министерството на земеделието и горите, включително като заместник-министър. Отговаряла е за проектите за селско стопанство в регионалния офис на Световната банка в България. Била е изпълнителен директор на Българската международна стопанска асоциация (BIBA) и на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ).

Владее английски, руски, испански, френски.