fbpx

Джайлс Диксън

Главен изпълнителен директор на WindEurope

Джайлс Диксън е главен изпълнителен директор на WindEurope от 2015 г.  WindEurope е гласът на европейската ветрогенераторна индустрия.  Тя представлява цялата верига за създаване на стойност на вятърната енергия в цяла Европа и има повече от 500 членове.  Тя взаимодейства с правителствата по отношение на политиката и регулациите и с други лица, които имат интерес от създаването на вятърна енергия.  WindEurope също така организира изложби, конференции и семинари за индустрията и координира публично финансираната научноизследователска и развойна дейност в областта на вятърната енергия.  Г-н Диксън 16 години е бил държавен служител в правителството на Обединеното кралство, след което е работил 7 години за френската инженерна компания Alstom.