fbpx
Атидже Алиева

Атидже Алиева

Член на групата на „Renew Europe“ в ЕП, първият пълноправен член от България на Комисията по земеделие и развитие на селските райони в ЕП

Атидже Алиева-Вели е български евродепутат. Бивш зам.-директор на Държавен фонд „Земеделие“.

Образование
2012-2014 : Магистърска степен по публична администрация, Университет за национално и световно стопанство, гр. София
2003-2005 : Магистърска степен по индустриална биотехнология, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
1999-2003 : Бакалавърска степен по биотехнологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Професионална кариера

Член на Европейския парламент от 2019 г.

11/2013-05/2019 : Заместник изпълнителен директор, Държавен фонд „Земеделие“, град София

08/2012-11/2013 : Началник на отдел по методология и контрол, Дирекция „Договориране по прилагане на мерки за развитие на селските райони“, 2007–2011 г., Държавен фонд „Земеделие“, град София

06/2011-07/2012 : Началник на секция по методология и контрол, Дирекция „Договориране по прилагане на мерки за развитие на селските райони“, 2007–2011 г., Държавен фонд „Земеделие“, град София

03/2011-06/2011 : Началник на сектор „Мляко“, отдел „Селскостопански пазарни механизми“, Държавен фонд „Земеделие“, град София

04/2010-03/2011 : Главен експерт, Държавен фонд „Земеделие“, град София

10/2008-04/2010 : Старши експерт, Държавен фонд „Земеделие“, град София

04/2007-10/2008 : Експерт , Държавен фонд „Земеделие“, град София