fbpx
Петър Филдишев

Петър Филдишев

Директор “Търговия с природен газ” в “МЕТ Енерджи Трейдинг България”

Петър Филдишев e директор „Търговия с природен газ“ в „МЕТ Енерджи България“. Tой притежава магистърски степени по „Автоматика и управление“ от Санктпетербургския университет по информационни системи, механика и оптика (1993 г.) и „Индустриален мениджмънт“ от Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ (2006 г.). От 1997 г. до 2012 г. работи в газоразпределителна компания, като последователно заема длъжностите проектант, ръководител на диспечерски център и директор „Продажби“.

От 2013 г. до 2016 г. е началник оперативно управление на доставките в „Булгаргаз“ ЕАД. От 2017 г. е директор „Търговия с природен газ“ в „МЕТ Енерджи Трейдинг България“ ЕАД, а една година по-късно заема длъжност и на прокурист в дружеството.

През годините е участвал в разработката на нормативни документи за газовия сектор.