fbpx
Силвия Илиева

Проф. Силвия Илиева

Директор на институт GATE към СУ

Проф. Силвия Илиева е директор на институт GATE към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ от неговото създаване през 2019 г., както и професор във Факултета по Математика и информатика. Била е ръководител на катедра „Софтуерни технологии“ в периода 2009 – 2015 г., както и ръководител на екипите по разработване на бакалавърска и магистърска програма „Софтуерно инженерство“ в съответствие с препоръките на ACM/IEEE. Има успешно участие в над 30 европейски изследователски проекти. Автор е на над 100 научни публикации.
Изследователските й интереси са в областите на софтуерни платформи, софтуерни процеси, софтуерно инженерство за изкуствен интелект.

Мисията на института GATE, който проф. Илиева ръководи, е да провежда приложни изследвания, да развива иновации и предлага решения на неотложни предизвикателства в обществено-значими сфери.

Основната цел на Института е да създаде европейска екосистема, която да бъде мост между научната общност и бизнеса. GATE развива научноизследователски капацитет и потенциал в областта на големите данни и изкуствения интелект, като формира следващото поколение водещи учени чрез разширяване на съществуващата изследователска мрежа и установяване на дългосрочни споразумения с водещи световни организации.