fbpx

Проф. Андрес Леон-Гейер

Папски католически университет на Перу

Андрес е създател на интерактивни медии, университетски преподавател и изследовател, завършил философия (докторска степен), театрология, музикология и кино, както и обучение по визуални и сценични изкуства. В момента изследва използването на медиите в перформативен контекст, тенденциите и инструментите в новите технологии, както и формите и проявленията на цифровата култура. В рамките на последната област той се фокусира върху актуалното развитие и предизвикателствата на разширената реалност, като например етичното съзнание и отговорния дизайн. Като ръководител на Лабораторията за дигитални иновации и творчество към Факултета по сценични изкуства (LabXR AE) в Папския католически университет на Перу той се стреми да насърчава изследването на новите технологии в творческите прояви, да засилва връзките между академичните среди и индустрията и да укрепва интеграцията на своята институция в международната екосистема.