fbpx
Владимир Малинов

Владимир Малинов

Изпълнителен директор на Булгартрансгаз

Владимир Малинов е изпълнителен директор на националния газопреносен оператор „Булгартрансгаз“ ЕАД.

Преди да поеме управлението на дружеството е ръководил процесите, свързани с регулаторни въпроси, отношенията с европейските институции, сертифицирането и отделянето на преносния оператор, както и прилагането на пазарните мрежовите кодекси на ЕС в областта на природния газ.

Председател е на Съвета на директорите на „Газов хъб Балкан“ и е член на Борда на директорите на Gastrade S.A. – проектната компания, която изгражда терминала за втечнен газ край Александруполис. Член е и на Борда на Европейската мрежа на операторите на преносни системи за газ – ENTSOG.