fbpx
Petr Bratsky

Петр Братски

Kinstellar, старши адвокат в регионалния екип по Технологии, Медии и Телекомуникации

Пeтр Братски е адвокат и ръководител на екипа отговарящ за правните услуги в областта на информационни технологии, медии и телекомуникации в чешкия офис на Kinstellar, водеща адвокатска кантора в Централна и Югоизточна Европа. Специалист е в областта на технологичното право, правото на интелектуалната собственост, медийното и филмовото право и свързаното с тях законодателство. Предоставя както стратегически така и специфични правни услуги във връзка със изискванията при обработката на лични данни.

След приемането на Резолюцията на Европейския парламент относно гражданскоправните норми в областта на роботиката през 2017 г., Петр публикува аналитични материали и изнася лекции на дружества от различни сектори относно последващия законодателен процес за правилата на ЕС в областта на изкуствения интелект.

Петр е член на Международната асоциация на специалистите по защита на личните данни (IAPP), Чешкото дружество за защита на личните данни и на Секцията по право на ЕС, международно право и международни отношения към Чешката адвокатска колегия.