fbpx
Антония Маврова

Антония Маврова

Партньор Kinstellar, регионален ръководител на Автомобилен и Индустриален сектор

Антония Маврова е съдружник в софийския офис на Kinstellar, водеща адвокатска кантора в Централна и Югоизточна Европа, както и ръководител на сектор “Автомобили и индустрия” в кантората.

Антония има над 20-годишен опит в консултирането по покупко-продажби на търговски имоти (производствени предприятия, офис сгради, търговски центрове и хотели).

Представлявала е редица доставчици на автомобили и големи индустриални предприятия при навлизането им на пазара в България. Предоставя правни услуги, свързани със структурирането на стимули за насърчаване на инвестициите и спазването на местните екологични разпоредби, включително по отношение на устойчивото развитие на автомобилния сектор.