fbpx

д-р инж. Богомил Манчев

Председател на Български атомен форум

Д-р инж. Богомил Манчев е роден в София на 31.12.1957 г. . Завършва специалност Топло-ядрена енергетика във Висшия машинно-електротехнически институт в София (днешния Технически университет). На 1.12.1984 г. постъпва на работа в АЕЦ Козлодуй. Започва като оператор на 1-ви блок. Бързо израства до най-отговорната оперативна позиция Дежурен инженер на блок. От тази длъжност има водеща роля в предизвикателните и уникални за България до този момент дейности по въвеждането в експлоатация на 5-ти и 6-ти енергоблокове. Работи и на изследователския ядрен реактор в Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ) към БАН. Завършва следдипломна квалификация по Експертни системи и изкуствен интелект. През 1992 г. заедно с колеги започва да развива частен бизнес в сферата на анализите на безопасността. Компаниите, които д-р инж. Манчев ръководи се доказват като достойни конкуренти на водещите западни лидери в областта на ядрената енергетика и са ключова част от най-значимите проекти у нас, включително модернизацията на АЕЦ Козлодуй и изграждането на АЕЦ Белене. През 2001 г. защитава докторска дисертация на тема „Надеждностни характеристики на системи, важни за безопасността на реактори ВВЕР 1000“.

През м. юни 2001 г. се създава сдружение Български Атомен Форум (Булатом) – неправителствена организация, която събира фирми доставчици на услуги и оборудване и физически лица експерти в областта на ядрената енергетика. Булатом цели да информира общественото мнение по въпросите на ядрената енергетика като важна част от енергийната политика на България, да защитава българската ядрена индустрия и да бъде неин посланик в Европа чрез членството си в Европейския Атомен Форум (ФОРАТОМ). Д-р инж. Манчев е председател на Управителния съвет на сдружението.