fbpx

д-р инж. Богомил Манчев

Председател на Български атомен форум

Богомил Манчев е председател на Български атомен форум (БУЛАТОМ). Манчев е роден на 31.12. 1957 година в София. От 1995 г. до момента е управител на „Джи Си Ар“ ЕООД с дейност основно в областта на енергетиката. Той ръководи и контролира българската част от дейностите по договор за разработване на обосновка за продължаването срока на експлоатация на блок 5 на АЕЦ „Козлодуй“ до 60 години, изготвяне на анализи, разчети и количествени оценки. Той притежава опит в изследвания, свързани с надеждността и безопасността на АЕЦ. От 2002 г. до 2016 г. е председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор на „Риск Инженеринг“. Той е работил в Българска академия на науките и АЕЦ „Козлодуй“.