fbpx

Светлана Боянова

Председател на Институт по агростратегии и иновации

Светлана Боянова е един от водещите експерти в България по темата Обща селскостопанска политика. Тя завършва право в Бургаския свободен университет и започва кариерата си като главен експерт в дирекция „Интеграционна политика“ в Министерството на земеделието и горите през януари 2000 г. Още по това време нейният фокус е Обща селскостопанска политика, както и биологичното земеделие и правната закрила на сортовете в ЕС. От средата на 2003 г. е юридически съветник в Българската международна стопанска асоциация (БИБА), понастоящем КРИБ. От 2008 до 2010 г. е изпълнителен директор на Асоциацията на земеделските производители в България /АЗПБ/. В първото правителството на ГЕРБ е заместник-министър на земеделието и храните с ресори „Поземлени отношения“, „Директни плащания“ и „Програма за развитие на селските райони“. От ноември 2013 г. до момента ръководи Институт за агростратегии и иновации със стремежа да информира широката общественост за сложните политически взаимовръзки на ниво ЕС и да тълкува документите, съпътстващи създаването и прилагането на земеделските политики.