fbpx
Георги Стефанов

Георги Стефанов

Началник на политическия кабинет на вицепремиера по климатични политики (2022-2023), водещ експерт по климат, енергия, зелени политики

Георги Стефанов е ръководил европейски и транснационални проекти в областта на климатичните промени, опазването на околната среда и енергетиката повече от 15 години, като има над 20-годишен опит с реализирането на някои от най-иновативните проекти от неправителствения сектор у нас.

В периода 2008 – 2021 година ръководи и развива климатичната и енергийна програма в българския офис на международната природозащитна организация WWF (Световен фонд за природата), като работи много активно в региона на Централна и Източна Европа.

Началник на политическия кабинет на заместник министър-председателя по климатични политики в Министерски съвет в правителството на Кирил Петков.

Неговата експертиза обхваща: Разработване на национални и регионални стратегии и планове за действие за преход към нисковъглеродна икономика; Устойчиво управление и планиране на ресурсите на околната среда; Развитие на публични устойчиви финанси; Изграждане на капацитет и обучения на публичните институции и служителите относно климатичните промени и енергийната трансформация; Разработване на политики и финансови инструменти за постигане целите на устойчивото развитие на национално и на местно ниво.

През последните няколко години работи активно в областта на справедливия енергиен преход на въглищните региони развивайки възможностите за създаване на нови устойчиви работни места и прехода на въглищните региони към модерна икономика.

Георги Стефанов е и един най-разпознаваемите експерти по отношение на европейските политики и цели в областта на политиките за „Климат и Енергия“, като част от Зеления пакт, както и на Механизма за възстановяване и устойчивост и разработването на Националните планове за възстановяване и устойчивост, фокусирайки се активно по темата за популяризирането и прилагането на тези два инструмента през последните години.

Активно работи и по темите, свързани със зелената икономика, особено развитието на биобазирана икономика, общата селскостопанска политика, регионално развитие и европейската таксономия за устойчиви финанси.

Основател е и на Коалиция за климата – България: неформално обединение на граждани, неправителствените организации, бизнеса, медиите и научните среда, за преодоляване на предизвикателствата от климатичните промени в България.