fbpx

Д-р Станимир Хасърджиев

Chairperson - Bulgarian Association for Personalized Medicine (BAPEMED)

Д-р Станимир Хасърджиев е един от основателите и настоящ председател на Национална пациентска организация (НПО) – най-голямата пациентска организация в България, в която членуват около 80 организации, представляващи пациенти с различни социално значими заболявания от всички 28 области в България.

Д-р Хасърджиев се е посветил на работата в сектора на пациентското застъпничество и в защита на правата на пациентите. През 2011 г. и 2015-2016 г. той представлява българските пациенти в Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса.

Д-р Хасърджиев е бил член на управителния съвет на Европейския пациентски форум, както и член на няколко регионални и международни организации и мрежи, например Световния хепатитен алианс, Консултативния съвет на Европейската общност, Международния алианс за изграждане на капацитет и др.
Освен това той е един от инициаторите и основателите на съвместната инициатива на Европейския пациентски форум и Българската национална пациентска организация – Партньорство за достъп на пациентите (PACT) – където Станимир заема длъжността генерален секретар.

Д-р Хасърджиев изпълнява функциите на секретар на инициативата „Партньорство за здраве“, която официално стартира през март 2015 г. като постоянен консултативен орган към Министерския съвет. Платформата включва представители на пациентски организации, държавни институции, съюзи на практикуващите лекари, болници, индустрия и доставчици на здравни услуги, апаратура и съоръжения.

Станимир е и генерален секретар на новосъздадената организация CEE4Health. Това е аналитична група по въпросите на достъпа на пациентите с фокус върху региона на Централна и Източна Европа, която обединява представители на пациентите, медицински специалисти, фармакоикономисти и всякакви други експерти в областта на здравеопазването (но не само), които работят заедно, за да идентифицират регионалните предизвикателства в здравеопазването и да предложат устойчиви решения на националните правителства.

Д-р Хасърджиев е и председател на Българската асоциация по персонализирана медицина (БАПЕМЕД).