fbpx

Кристина Лазарова

Съосновател на Platform Brown to Green

Кристина Лазарова е Съосновател и представляващ Платформа Brown to Green за преход към нисковъглеродна икономика, председател на Борда на директорите на ТЕЦ „Бобов дол“ и Изпълнителен директор на EGGS Ltd., консултантска компания в областта на околната среда.

Магистър по Екология, специалност „Опазване на околната среда и устойчиво развитие“ от Химикотехнологичния и металургичен университет, Магистър по Икономика, специалност „Международни икономически отношения“ със специализация „Управление на международни проекти“ от Университет за национално и световно стопанство и притежава бакалавърска степен, специалност „Политология“ от Софийски университет „Св. Климент Охридски“.