fbpx
Константин Делисивков

Константин Делисивков

Управител на Енергео ЕООД, част от групата на Геотехмин

Константин Делисивков управлява Енергео ЕООД – лицензиран търговец на енергия, част  от Група ГЕОТЕХМИН.

Той има дългогодишен опит в регулаторния мениджмънт и управление. Работил е за най-големите индустриални компании в България при стратегиране на участието им на пазарите на електроенергия и природен газ, както и при управление на пазарни рискове. Повече от 9 години е ангажиран с асоциирания интерес на индустриалните енергийни консуматори в България като последователно заема длъжностите на изпълнителен секретар, изпълнителен директор и член на Управителния съвет на Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК). В периода 2012-2019 г. представлява българските индустриални енергийни консуматори в комитетите „Електроенергетика“, „Природен газ“ и „Климат“ към  Международната федерация на индустриалните енергийни консуматори в Брюксел. В периода 2015 – 2017г. е съпредседател на Комитет „Енергетика“ на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ).

Бил е заместник-министър на енергетиката на Република България, председател на Съвета на директорите на Българския енергиен холдинг ЕАД и председател на Съвета на директорите на Националната електрическа компания ЕАД.