fbpx
Доц. Иван Иванов

доц. Иван Иванов

Председател на Българския енергиен регулатор - КЕВР

Иван Николаев Иванов е български учен (професор) и политик. Народен представител в XXXVIII (ПГ на ОДС), XXXIX (ПГ на ОДС/по-късно ПГ на ДСБ), 40-то (ПГ на ДСБ) и XLI народно събрание (ПГ на „Синята коалиция“). От 2 април 2015 г. до 10 февруари 2022 г. и от 28 юли 2022 г. до момента е председател на енергийния регулатор КЕВР.

Иван Николаев Иванов е роден на 24 юли 1945 година в Пловдив, България. Завършва средно образование в Пловдив през 1963 г. и Висшия машинно-електротехнически институт (днес Технически университет) в София (по „Електроизмервателна техника“) през 1968 г., където остава като асистент във факултет „Автоматика“.

През 1976 г. защитава дисертация и става доктор в областта на техническите науки. От 1982 г. е доцент в катедра „Електроизмервателна техника“ Технически университет – София, а от 1985 г. доцент в Националното висше техническо училище – Тунис.

През 1993 г. става председател на организацията на Асоциацията на демократичните синдикати (АДС) в ТУ – София. Поема ръководството на катедра „ЮНЕСКО“ в ТУ- София през 1995 г. и е член на Факултетния съвет на факултет „Автоматика“, ТУ – София. Чете лекции във Франкофонския отдел по електроинженерство към ТУ – София.

Автор на повече от 60 научни статии и доклади, една монография, 4 учебника и учебни пособия на български и френски език.