fbpx

Очаквайте третото издание на най-голямото събитие в Централна и Източна Европа за ЗЕЛЕНАТА СДЕЛКА

20-22 юни

2023

Очаквайте третото издание на най-голямото събитие в България, посветено на
ЗЕЛЕНАТА СДЕЛКА

2023

+
Присъстващи гости
на събитието
33 +
Лектори и
модератори
1 +
Държави,
споделящи опит

През Юни 2023 г.

В условията на енергийна криза темата за Зеления преход към нисковъглеродна икономика продължава да бъде сред най-важните в Европа и в България. За страната ни, която е сред най зависимите от изкопаемите горива в ЕС, това е решаващ момент и най-вече перспектива за модернизация и иновации, не само за енергийния сектор, но и за българската икономика като цяло. Ето защо фокусът на събитието ще бъде насочен върху енергийната сигурност в контекста на европейския енергиен пазар; бъдещето на базовите енергийни мощности; развитието на зелени инфраструктури; финансовите инвестиции във възобновяема енергия и оценка на риска; фондовете за устойчиво инвестиране; ESG и регулации; устойчиво развитие на градовете; зелена мобилност; цени, храни и продоволствена сигурност, и др.

За събитието

В третото издание на Green Transition разширяваме диалога и поставяме във фокуса на дебата необходимостта от коопериране и свързаност на страните от Централна и Източна Европа в прехода към нисковъглеродни икономики и устойчиво развитие. Ще насърчим обмяната на добри практики и водещи решения в контекста на Зелената трансформация от сферата на индустриите, зеленото финансиране и развитието на иновациите.

Вярваме, че Зеленият преход създава възможности за просперитет и сигурност на България, за устойчива трансформация и модернизация на икономиките на страните от ЕС, както и за повишаване на конкурентоспособността и на доходите на гражданите. Зелената седмица – платформа за диалог, обмяна на идеи, търсене и намиране на решения!

Green Transition 2023

Експерти и политици

Разговорът за зелената трансформация ще е честен, детайлен, аргументиран и открит.

Румен Радев

Румен Радев

Президент на Република България
Марош Шефчович

Марош Шефчович

Заместник-председател на Европейската комисия за междуинституционални отношения
Елиза Ферейра

Елиза Ферейра

Еврокомисар за “Сближаване и реформи“
Росен Желязков

Росен Желязков

Председател на 49-то Народно събрание
Мария Габриел

Мария Габриел

Вицепремиер и министър на външните работи
Юлиан Попов

Юлиан Попов

Министър на околната среда и водите
Богдан Богданов

Богдан Богданов

Министър на икономиката
Милена Стойчева

Милена Стойчева

Министър на иновациите
Матю Болдуин

Матю Болдуин

Генерален директор на ГД „Мобилност и транспорт“ в ЕК
Вадим Чебан

Вадим Чебан

Главен изпълнителен директор на Молдовагаз
Лиляна Павлова

Лиляна Павлова

Заместник-председател на ЕИБ
Джеф Готлиб

Джеф Готлиб

Постоянен представител на МВФ за България и Румъния

Green Transition 2023

Актуалните теми

В рамките на 3 дни, говорим за всички актуални теми по панели, свързани със “Зеления преход” и предизвикателствата в Централна и източна Европа (ЦИЕ).

20 юни 2023:
Зеленият преход в страните от ЦИЕ. Енергийна сигурност и свързаност

21 юни 2023:
Зелено финансиране, кръгова икономика и декарбонизация на индустрията. Иновациите като фактор за конкурентоспособонст и устойчивост. AI и технологичната революция

22 юни 2023:
Бъдеще на транспорта, дигитализация, умни градове и продоволствена сигурност

Green Transition
през годините

Зелената сделка: иновации, инвестиции и справедлив преход 2022 г.

Във второто издание на Green Transition – Зелената сделка: иновации, инвестиции и справедлив преход, продължаваме успешния ход на идеята, чиито основи поставихме още през 2021 година, защото консенсусът какво и как да направим между континентите, страните и регионите, между хората на Земята, ще е най-трудната задача пред това поколение. А и пред тези, които идват. Но и единственият език, на който можем да говорим с тях.

Зеленият преход: решения и предизвикателства за България 2021 г.

В първото издание на Green Transition – Зеленият преход: решения и предизвикателства за България, стартирахме дебата по една от най-трудните теми на това и на бъдещите поколения. Намаляването на вредните емисии ще ни даде възможност да съхраним природата и планетата. Новите технологии и внедряването на иновации във всички сфери на бита и индустрията са възможности за по-чист и здравословен начин на живот.

Организатори

Връзка с нас


Телефон: +359 887 566 514
E-mall: events@mydir.bg

Sofia Event Center

гр. София, България,
бул. “Черни връх” №100

Подробна информация