fbpx


Третото издание
на най-големия форум
за Зеления Преход в страните от ЦИЕ 2023

20-22 юни,
Sofia Event Center

Най-голямото събитие в България, посветено на
ЗЕЛЕНАТА СДЕЛКА

+
Присъстващи гости
на събитието
33 +
Лектори и
модератори
1 +
Държави,
споделящи опит

20 юни 2023:
Зеленият преход в страните от ЦИЕ. Енергийна сигурност и свързаност

21 юни 2023:
Зелено финансиране, ESG и кръгова икономика. Ускоряване на иновациите, AI & EdTech

22 юни 2023:
Бъдеще на транспорта, дигитализация, умни градове и продоволствена сигурност

За събитието

В третото издание на Green Transition разширяваме диалога и поставяме във фокуса на дебата необходимостта от коопериране и свързаност на страните от Централна и Източна Европа в прехода към нисковъглеродни икономики и устойчиво развитие. Ще насърчим обмяната на добри практики и водещи решения в контекста на Зелената трансформация от сферата на индустриите, зеленото финансиране и развитието на иновациите.

Вярваме, че Зеленият преход създава възможности за просперитет и сигурност на България, за устойчива трансформация и модернизация на икономиките на страните от ЕС, както и за повишаване на конкурентоспособността и на доходите на гражданите. Зелената седмица – платформа за диалог, обмяна на идеи, търсене и намиране на решения!

Green Transition 2023

Участници

Разговорът за зелената трансформация ще е честен, детайлен, аргументиран и открит.

Марош Шефчович

Марош Шефчович

Заместник-председател на Европейската комисия за междуинституционални отношения

Матю Болдуин

Матю Болдуин

Заместник генерален директор на ГД „Мобилност и транспорт“ в ЕК

Джеф Готлиб

Джеф Готлиб

Старши регионален представител на МВФ за Централна, Източна и Югоизточна Европа

Green Transition 2023

Актуалните теми

В рамките на 3 дни, говорим за всички актуални теми по панели, свързани със “Зеления преход” и предизвикателствата в Централна и източна Европа (ЦИЕ).

20 юни 2023:
Зеленият преход в страните от ЦИЕ. Енергийна сигурност и свързаност

21 юни 2023:
Зелено финансиране, ESG и кръгова икономика. Ускоряване на иновациите, AI & EdTech

22 юни 2023:
Бъдеще на транспорта, дигитализация, умни градове и продоволствена сигурност

Организатори и партньори

Организатори

Генерални Партньори

Основни Партньори

Партньори

Институционални Партньори

Медийни Партньори

Green Transition
през годините

Зелената сделка: иновации, инвестиции и справедлив преход 2022 г.

Във второто издание на Green Transition – Зелената сделка: иновации, инвестиции и справедлив преход, продължаваме успешния ход на идеята, чиито основи поставихме още през 2021 година, защото консенсусът какво и как да направим между континентите, страните и регионите, между хората на Земята, ще е най-трудната задача пред това поколение. А и пред тези, които идват. Но и единственият език, на който можем да говорим с тях.

Зеленият преход: решения и предизвикателства за България 2021 г.

В първото издание на Green Transition – Зеленият преход: решения и предизвикателства за България, стартирахме дебата по една от най-трудните теми на това и на бъдещите поколения. Намаляването на вредните емисии ще ни даде възможност да съхраним природата и планетата. Новите технологии и внедряването на иновации във всички сфери на бита и индустрията са възможности за по-чист и здравословен начин на живот.

Връзка с нас


Телефон: +35929623578
E-mall: events@mydir.bg

Sofia Event Center

гр. София, България,
бул. “Черни връх” №100

Подробна информация