fbpx

Очаквайте третото издание на най-голямото събитие в България, посветено на
ЗЕЛЕНАТА СДЕЛКА

2023

Очаквайте третото издание на най-голямото събитие в България, посветено на
ЗЕЛЕНАТА СДЕЛКА

2023

+
Присъстващи гости на събитието
33
Високопоставени лектори и модератори
%
Представители на бизнес организации
30 %
Висши представители и ръководители
+
часа
Срещи и създаване на делови контакти

През Юни 2023 г.

В условията на енергийна криза, темата за Зеления преход към нисковъглеродна икономика продължава да бъде сред най-важните в Европа и в България. За страната ни, която е сред най- зависимите от изкопаемите горива в ЕС, това е решаващ момент и най-вече перспектива за модернизация и иновации, не само за енергийния сектор, но и за българската икономика като цяло. Ето защо фокусът на събитието ще бъде насочен върху възможностите и финансовите стимули за регионите и индустриите с високо-въглеродна дейност.

За събитието

В третото поредно издание на Green Transition, продължаваме успешния ход на идеята, чиито основи поставихме още през 2021 г., защото консенсусът какво и как да направим между континентите, страните и регионите, между хората на Земята, ще е най-трудната задача пред това поколение. А и пред тези, които идват. Но и единственият език, на който можем да говорим с тях.

През юни 2023 година, ще ви срещнем с ключови личности, които се вълнуват от тази тема и ни подкрепят и отново казваме „Добре дошли“ на всички модерно мислещи и съвременни хора, всички онези, които планират бъдещето на децата си и стимулират непрекъснатото развитие и прогрес, но винаги в тотална хармония с природата! Продължаваме този важен обществен разговор сега, за да бъде Зеленият преход честен, разбираем и справедлив.

Green Transition
през годините

Зелената сделка: иновации, инвестиции и справедлив преход 2022 г.

Във второто издание на Green Transition: Зелената сделка – иновации, инвестиции и справедлив преход, продължаваме успешния ход на идеята, чиито основи поставихме още през 2021 година, защото консенсусът какво и как да направим между континентите, страните и регионите, между хората на Земята, ще е най-трудната задача пред това поколение. А и пред тези, които идват. Но и единственият език, на който можем да говорим с тях.

Зеленият преход: решения и предизвикателства за България 2021 г.

В първото издание на Green Transition: Зеленият преход: решения и предизвикателства за България, стартирахме дебата по една от най-трудните теми на това поколение и бъдещите такива. Намаляването на вредните емисии има за цел да даде възможност природата да съхрани планетата в която живеем. Новите технологии и внедряването на иновации във всички сфери на бита и индустрията са предизвикателството, което може да ни даде нужният импулс към по-чиста и здрава планета.

Организатори