fbpx

Виктор Парликов

Министър на енергетиката, Република Молдова

Министърът на енергетиката в молдовското правителство Виктор Парликов се занимава с публични политики и по-специално с енергийния сектор на различни нива и в различни роли повече от 15 години.
Работил е като генерален директор на Националната агенция за енергийно регулиране в Молдова (ANRE). Като експерт на страната в рамките на Конвента на кметовете той е подпомагал процеса на присъединяване към тази инициатива на ЕС. Той е Ръководител на Green City Lab Moldova – неправителствена организация, основана от 4 бизнес структури по инициатива на ПРООН Молдова, с цел да се превърне във водеща платформа за взаимодействие между местните и централните публични власти, частния сектор и финансовите институции за насърчаване на зеленото градско развитие в Молдова.

Г-н Парликов е работил като консултант, обучител, специалист по мониторинг и оценка и ръководител на проекти, включително с опит в международни екипи и с проекти на Световната банка. Неговият опит обхваща както стратегическото/политическото измерение на енергийния сектор, така и практическия опит в изпълнението на инфраструктурни проекти с частния сектор и местните публични власти.
Избран е за почетен член на Регионалната асоциация на енергийните регулатори (ERRA).