fbpx
Кирил Райчев

Кирил Райчев

Председател на Алианс за енергийна ефективност, Финансов експерт ЕЕ/ЕСКО в Еконолер

Кирил Райчев е председател на Алианс за енергийна ефективност от средата на 2016 г. – сдружение на компании, имащи за цел да развиват и налагат на пазара комплексни продукти и услуги в направление енергийна ефективност. От 2013 до средата на 2019 г. работи като мениджър бизнес развитие в една от водещите ЕСКО компании, с над 10-годишен опит на местния пазар. Преди този период Кирил Райчев заема позициите директор анализи и развитие, както и директор производствена дейност в средно предприятие от металургичния сектор, където привлича инвестиции и внедрява редица иновативни продукти и процеси.

В момента е международен консултант в компания, която структурира специализирани фондове и финансови инструменти за енергийна ефективност и възобновяеми източници по целия свят.