fbpx
Миля Димитрова

Миля Димитрова

Старши консултант „Климат и устойчивост“, Делойт България

Миля Димитрова е икономист и юрист с 20-годишен опит в областта на климата. Работила е за местни и национални власти (Министерство на околната среда и водите, Столична община, Софияплан), международни органи и организации (Надзорния комитет за съвместно изпълнение към Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата, Световна банка, Purpose Climate Lab), неправителствени организации (WWF България) и като консултант в подкрепа на трансформацията на бизнеса към нисковъглеродно развитие и климатична неутралност.

Миля е участвала в международните преговори за климата, както и в разработването на редица стратегически документи на национално и местно ниво, свързани с климатични политики и инициативи. Тя е била член на: (1) Надзорния комитет за съвместно изпълнение към Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата; (2) Фонда за енергийна ефективност и възобновяеми източници в България; и (3) Борда на директорите на Националния доверителен екофонд в България.

В момента Миля е част от екипа на Делойт България и подпомага бизнеса с услуги за интегрираното стратегическо планиране и нефинансово докладване по различни стандарти и инициативи за устойчивост, отчитащи рискове, въздействия и възможности, свързани със смекчаване на и адаптация към изменението на климата.