fbpx

Джо Филипс

Инвеститор - инфраструктурни проекти, 3SIIF, България

Джо Филипс има над 30-годишен опит в инфраструктурния сектор. В продължение на две десетилетия ръководи някои от най-големите инвестиции в европейската инфраструктура. Има богат опит в бизнес управлението и в осигуряването и изпълнението на енергийни и транспортни инвестиции в изоставени зони. Неговият опит включва дългово финансиране, преструктуриране и преобразуване на компании.