fbpx
Хюсеин Хюсеинов

Хюсейн Хюсеинов

Посланик на Азербайджан

Д-р Хюсейн Хюсейнов – Извънреден и пълномощен посланик на Република Азербайджан в Република България

През 2019-2021 г. е директор на управление “Анализи и стратегически изследвания” на Министерството на външните работи на Република Азербайджан. През 2015-2018 г. работи като заместник-началник на управление “Анализи и стратегически изследвания” на МВнР.

През 2012-2015 г. той е съветник (заместник-представител на представителство) в Представителство на Азербайджан към НАТО, отговорен за политическите измерения и аспектите на сигурността на двустранното партньорство между Азербайджан и НАТО.

През 2009-2011 г. е първи секретар на управление “Външнополитическо планиране и стратегически изследвания” на Министерството на външните работи на Азербайджан и ръководи дейността на отдел “Външнополитическо планиране”.

От 2005 до 2008 г. служи в представителството на Азербайджан към Европейския съюз. Портфолиото му включва политически и политико-военни въпроси.

През 2001-2005 г. заема няколко длъжности в Министерството на външните работи на Азербайджан, отговаря за регионалната сигурност, управлението на кризи и уреждането на конфликти.

През 1999–2001 г. е началник на управление „Връзки с обществеността и външни отношения“ на Студентския съвет на Азербайджан при министъра на образованието на Азербайджан.

Той е Доктор по философия по политически науки на Академията за публична администрация към президента на Република Азербайджан, притежава магистърска и бакалавърска степен по международни отношения (с отличие) на Бакинския институт за социално управление и политически науки.

Обхватът на неговите интереси включва външна политика, история, международна сигурност, процес на разрешаване на конфликти и кризисен мениджмънт.

Женен е и има две деца.