fbpx

Ерион Велиай

Кмет на Тирана

Ерион Велиай е роден в Тирана през 1979 г. Политиката му е фокусирана върху превръщането на Тирана в дългосрочно устойчив град. Като част от визията си да върне града на своите граждани, администрацията на Велиай работи по цялостното обновяване на централния площад на града, който беше удостоен с Европейската награда за градско обществено пространство за 2018 г. По време на мандата му още един проект получи голяма популярност – пояс от над два милиона дървета, който ще служи като основен елемент за справяне с екологичните проблеми на града до 2030 г.

През 2011 г. Велиай се присъединява към Социалистическата партия на Албания като секретар по въпросите на младежта и имиграцията.

През 2003 г. Велиай основа движението „MJAFT” („Достатъчно”) – гражданска организация, която обединява активисти, за да повиши осведомеността и да вдъхнови мирни протести за социални, образователни и политически въпроси в Албания. „MJAFT” придоби огромна популярност като младежко движение и през 2004 г. получи наградата на ООН за гражданско общество от бившия генерален секретар на ООН Кофи Анан за своите нови методи на мирен протест. По това време Велиай става известен с иновативното си лидерство, фокусирано върху работата в екип и делегирането на задачи.

Велиай притежава магистърска степен по европейска интеграция от Университета на Съсекс, Великобритания и бакалавърска степен по политически науки от Държавния университет в Мичиган. През април 2017 г. Велиай получи степента „Доктор хонорис кауза“ от Умиверситета в Мичиган за приноса му към подобряването на качеството на обществените услуги в Тирана.