fbpx
Проф. Антонис Зорпас

Проф. Антонис Зорпас

Професор в Open University of Cyprus

Д-р Антонис Зорпас е инженер-химик с докторска степен по управление на околната среда. Той е преподавател в няколко университета и изследователски институти в Европа, като в момента е  хоноруван доцент в Отворения университет на Кипър (Факултет по чисти и приложни науки и е директор на Лабораторията по химическо инженерство и инженерна устойчивост). Има над 500 публикации и авторски материали (включително редактор в научни книги, принос в книги, доклади в научни списания и международни конференции и с Google h-index=45). Освен това той е и редактор на няколко научни списания като SAGE, Elsevier, Springer, MDPI и др.

В продължение на повече от 20 години той работи като инженер-консултант от името на няколко индустриални компании, държавни и местни власти. От 2013-2019 г. той е президент на Кипърския съвет на инженерите по околна среда и член на Научния консултативен комитет на Службата на кипърския комисар по околната среда (2013-2019 г. и от 2023 г. до днес), както и член на Сенат на неговия университет (2018-2022) и президент на изследователския комитет на своя университет (2018-2022). Бил е в Съвета на експертите на комисията EURASHE в Брюксел (Европейска асоциация на институциите за висше образование 2016-2019), както и в Консултативния форум на Европейската агенция по отбрана (от 2022 г.) и негов научен сътрудник с EU-от 2008 г.

Неговият изследователски опит е в областта на стратегическото планиране в рамките на управлението на отпадъците, кръговата икономика и биоикономиката, валоризацията на отпадъците, енергийните отпадъци, критериите за край на отпадъците, минимизиране на отпадъците, подход за нулеви отпадъци, предотвратяване на отпадъците, хранителни отпадъци, жизнен цикъл Анализ, геймифицирани инструменти за околна среда, метавселена за екологични резултати и т.н. Той е участвал в повече от 70 изследователски проекта през последните 15 години.

През 2019 г. получи почетно отличие за дългогодишния си принос към екологичните проблеми на Кипър от президента на Република Кипър. Освен това той получи признание (през 2019, 2020 и 2021 г.) като част от първите 2% в списъка на учените в своята област в проучването „Актуализирани бази данни за автори в цялата наука на стандартизирани индикатори за цитиране“, публикувано от изследователски екип от Станфордският университет (САЩ), който включва най-влиятелните изследователи в света, отразява отличните постижения на академиците и изследователите на университета и качеството на тяхната научна работа. (На 2021 г. беше на позиция 319 от 100 000 в областта на науките за околната среда)

Публикациите му могат да бъдат намерени тук

https://scholar.google.com/citations?user=D7koX6YAAAAJ&hl=bg

https://www.researchgate.net/profile/Antonis_Zorpas

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6603816522