fbpx
Галя Георгиева

Галя Георгиева

Директор “Устойчиво развитие” на Еврохолд България АД

Галя Георгиева е финансов директор на Еврохолд България АД от създаването на компанията и е също така директор “Връзки с инвеститорите” и директор “Устойчиво развитие” на компанията. Тя отговаря пряко за изготвянето на отчетите и докладите на публичното дружество, за съответствието с регулаторната и нормативната база, оповестяването и разкриването на финансова и вътрешна информация, връзки с регулатори и инвеститори, изготвянето на проспекти за емитиране на ценни книжа – акции и корпоративни облигации. Тя е и Директор за връзки с инвеститорите.

Галя Георгиева отговаря също така за изготвянето на Доклада за устойчивост на групата Еврохолд, както и за разработването и внедряването на груповите ESG политики, принципи и стратегия за устойчивост.

Галя Георгиева е магистър по „Икономика и управление на индустрията“ от УНСС и „Финансов мениджмънт“ от С.А. „Д.А.Ценов“. Тя има специализация по корпоративен мениджмънт от Open University – Лондон, Великобритания. В момента следва магистратура по „Отговорно и устойчиво управление“ към Стопанския факултет на СУ “Св. Климент Охридски”.