fbpx

Д-р Игор Папич

Министър на висшето образование, науката и иновациите на Словения

Д-р Игор Папич е професор във Факултета по електротехника на Университета в Любляна. От 2011 г. до 2013 г. е заместник-декан за областта на педагогическата работа, от 2013 г. до 2017 г. е декан на факултета, а от 2017 г. до 2021 г. е ректор на Университета в Любляна. Притежава бакалавърска, магистърска и докторска степен от Факултета по електротехника на Университета в Любляна.

Ръководил е множество национални и международни проекти за научни изследвания и развойна дейност. През 2009 г. заедно със своите партньори основава една от първите spin-off компании на Университета в Любляна. Поканен е да изнася лекции в Университета на Манитоба, Университета на Манчестър, Университета на Алберта, Университета на Съчуан и други.

От 2006 г. до 2017 г. е председател на Програмния съвет на технологичната платформа Smart Grid. Той е председател на Електротехническата асоциация на Словения. Той е един от инициаторите и първият председател на Форума на ректорите на университетите от Югоизточна Европа и Западните Балкани, а през 2020 г. е първият председател на Европейския университетски алианс EUTOPIA.

Той е ангажиран с изграждането на общество, основано на знанието, и с ускоряването на трансфера на знания от академичните среди към ежедневието, което е предпоставка за успешното развитие на Словения през следващите десетилетия.