fbpx
Иво Русев

Иво Русев

Главен Търговски Директор – Телелинк Бизнес Сървисис

Като Главен търговски директор, Иво Русев е активно ангажиран в предпродажбените и продажбените процеси в Телелинк Бизнес Сървисис (ТБС), като отговаря за отношенията на компанията с клиентите й от частния и публичния сектор.Иво започва работа в ТБС през 2018 г. след седемгодишен опит в Майкрософт България, където натрупва значителен опит в изграждането на стратегията на компанията за търговския и публичния сектор, както и в сферата на организационното лидерство. Той е работил и в IBM като Integrated Technology Service Manager и Technical Support Sales.

Иво се фокусира върху мотивирането на хората и установяването на култура, ориентирана към клиента, отговорността и колаборацията. Той има изразен интерес към менажиране на проекти в сферата на дигиталната трансформация и вярва в значимостта на техническите продажби за растежа на бизнеса и увеличаването на добавената стойност за клиентите.