fbpx

Кристина Шермукшните – Алешуниен

Изпълнителен директор на AgriFood Lithuania

Кристина Шермукшните-Алешуниене е главен изпълнителен директор на AgriFood Lithuania – организация с нестопанска цел, създадена през 2011 г. във Вилнюс, която обединява основните заинтересовани страни от научните изследвания, бизнеса и публичния сектор в Литва с обща мисия за трансформиране на селското стопанство, храните и свързаните с тях сектори с помощта на цифрови и зелени иновации. AgriFood Lithuania е получила признанието на Европейската комисия за добра практика в областта на цифровите иновации като хъб и клъстер, и EIT Food hub в Литва. Кристина Шермукшница-Алешунине има богат опит в разработването на продукти и иновации за научни изследвания, развойна дейност и внедряване, с фокус върху информационните технологии и услуги, както и ИКТ продукти на междусекторна основа. Тя има повече от 12 години опит като международен експерт по цифровизация в национални и международни работни групи. Понастоящем защитава докторска степен по икономика в Института по икономика и развитие на селските райони към Литовския център за социални науки. Научната ѝ област е оценяването на ефективността на двойния преход в индустриите, цифровизацията и зелената сделка в държавите на ЕС. От 2021 г. тя е председател на Комитета по селско стопанство – храни и биоикономика и на Комитета по труда, социалната политика и човешките ресурси в Конфедерацията на индустриалците в Литва. През 2022 г. тя е назначена за заместник-председател на Комитета по храните и селското стопанство към „Business at OECD“, печели титлата “Европейски клъстерен мениджър на годината” и е номинирана от общността на EIT Food за наградата EIT Women Leadership. През 2023 г. тя става заместник-председател на Европейския алианс на клъстерите. Изявява се като основен говорител в много национални и международни събития, посветени на двойния преход в ЕС, и е активен насърчител на сътрудничеството за създаване на екосистеми, които трансформират хранителния сектор.