fbpx
Лиляна Павлова

Лиляна Павлова

Заместник-председател на ЕИБ

Лиляна Павлова, вицепрезидент на Европейската инвестиционна банка

Лиляна Павлова е вицепрезидент и член на Управителния комитет на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) от 1 ноември 2019 г. Павлова е първият представител на България в Управителния комитет на банката на ЕС.

Областите, в които вицепрезидентът Павлова упражнява надзор, включват кохезионната политика, финансиране на икономическото и социалното сближаване, консултации, Съвместна помощ за подкрепа на проекти в европейските региони (JASPERS) и Европейски консултантски център по инвестиционни въпроси (ЕКЦИВ), Съвместна европейска подкрепа за устойчиви инвестиции в градските зони (JESSICA), ИТ и управление на данни, Стратегия за региона на р. Дунав, операции по финансиране в България, Кипър, Словакия, Словения, Чехия, Инвестиционната рамка за Западните Балкани (WBIF) и Турция. Вицепрезидентът Павлова отговаря и за отношенията с  „Виенската инициатива“ и с Черноморската банка за търговия и развитие (ЧБТР).

Преди това Лиляна Павлова е заемала редица държавни длъжности както в правителството, така и в Народното събрание. Тя е била част от българското правителство от 2009 г насам, като заместник министър, два мандата като министър на Регионалното развитие и благоустройството (2011-2013 г. и 2014-2017 г.) и е първата жена, заемала този пост в България. Министър на българското председателство на Съвета на ЕС.