fbpx

Ангелин Цачев

Изпълнителен директор на Електроенергийния системен оператор ЕСО

Ангелин Цачев е дипломиран в специалност „Електроника и автоматика“  в Техническия университет в София през 1999 година. През следващите години се реализира като преподавател по електротехника в родния му град Търговище. От 2007 до 2011 година работи като ръководител направление „Подстанции“ в „Електромонтажно управление“ в град Търговище. От 2011 година започва работа в предприятие „Трафоелектроинвест“ към Националната електрическа компания, където ръководи отдел, ангажиран със строителството на електропроводи.

След обособяването на ЕСО в самостоятелно дружество и отделянето му от НЕК предприятие „Трафоелектроинвест“ става част от структурата на независимия преносен оператор. Ангелин Цачев продължава да работи в ЕСО  като ръководител отдел „Инвеститорски контрол“ в управление „Инвеститорски контрол и подготовка на обекти“. От месец февруари 2018 година е изпълнителен директор и член на Управителния съвет на Електроенергийния системен оператор.