fbpx
Мария Маринова

Мария Маринова

Изпълнителен директор на Българската асоциация за рисков капитал (BVCA)

Мария е Изпълнителен директор на Българската асоциация за дялово и рисково инвестиране БАДРИ/BVCA и член на Консултативния съвет към Фонд Мениджър за Финансови Инструенти в България – ФМФИБ. Тя е отговорна за цялостната организация и стратегия на асоциацията.

Преди BVCA Мария служи като комуникационен експерт към Европейската асоциация за дялово и рисково инвестиране в Брюксел (Invest Europe). Там работи върху промоцията на индустрията и изграждането на разбиране и разпознаваемост на сектора за дялово и рисково ивестиране чрез различни комуникационни инициативи и публикации.

Мария има опит и в сферата на образованието, в Белгия и България. Тя е работила в Института по европеистика в Брюксел (IES) и в Американския университет в България. Преди това, Мария е била част от екипа на бизнес конфедерацията UNITEE в Брюксел.

Мария има две магистърски степени, придобити в Брюксел: Европейски комуникации и Дипломация.