fbpx

За нас

През Юни 2024 г.

Срещата на високо равнище Green Transition е най-голямата и най-влиятелна среща в Централна и Източна Европа, на която се обсъжда европейската зелена сделка.

С рекордните 2500+ участници през предходната година, срещата на върха се позиционира като едно от основните събития, оформящи утрешния свят. По време на тридневния ни форум ще предоставим трибуна за открита дискусия по теми, свързани с икономическото, технологичното и социалното бъдеще на заинтересованите страни, засегнати от Зелената сделка. Четвъртото издание на това събитие ще събере на едно място над 1000 бизнес лидери, висши политически лидери, политици от Централна и Източна Европа, еврокомисари, представители на правителства, експерти и неправителствени организации.

Комитет за
стратегическо планиране

Комитетът за стратегическо планиране служи като свързващо звено на различни гледни точки и черпи от колективните знания и опит на професионалисти от различни области, включително икономика, разработване на политики, възобновяема енергия и социални науки. Той улеснява открития диалог и обмена на знания между своите членове. Този подход насърчава иновативното мислене и търсенето на цялостни решения на неотложните екологични въпроси. Международните експерти в рамките на комитета повишават неговата ефективност, като комбинират глобалната перспектива с местните знания. Това не само обогатява дискусията, но и гарантира, че разработените стратегии и политики са контекстуално релевантни и могат да се адаптират към различни географски, културни и социално-икономически условия.

Комитетът за стратегическо прогнозиране играе ключова роля в работата на Green Transition Forum 4.0 към неговата цел за ускоряване на прехода към по-устойчиво бъдеще. Като насърчава сътрудничеството, иновативното мислене и стратегическото планиране, комитетът помага да се очертаят пътища за промяна към един по-зелен и по-справедлив свят.

Джо Филипс

Инвеститор – инфраструктурни проекти, 3SIIF, България

Елвин Гури

Елвин Гури

Изпълнителен директор на INVENIO Partners, предприемач и инвеститор

Дорин Бабеа

Член на комитета по индексация към Букурещката фондова борса

Георги Стефанов

Георги Стефанов

Началник на политическия кабинет на вицепремиера по климатични политики (2022-2023), водещ експерт по климат, енергия, зелени политики

Комитет по
организация и управление

Организационният комитет на Green Transition Forum 4.0 е гръбнакът на инициативата, който организира логистичните дейности и осигурява координацията на дейностите. Този специализиран комитет обединява експерти от различни сектори, обединени от общия си ангажимент за постигане на целите на форума.

Организационният комитет ръководи усилията за ангажиране на ключови заинтересовани страни и служи като център за създаване на мрежи и партньорства, като използва своя широк опит. Чрез проактивна работа с обществеността и стратегическо сътрудничество, комитетът създава жизнена екосистема, в която идеите процъфтяват. Работейки в екип с Комитета за стратегическо планиране, Организационният комитет съгласува целите и усилията на участниците, за да засили осигури максимална видимост за инициативите на форума. Този подход на сътрудничество не само повишава ефективността на форума, но и насърчава културата на съпричастност и споделена отговорност сред участниците.

Dir.bg е пионер в дигиталната сфера на България, който постави началото на свързаността и разпространението на дигитална информация. Още от самото си създаване компанията не просто развива ниша, но и развива жизнена пазарна категория – тази на национален интернет портал.

Приемана горещо от онлайн общността в България и ценена от българите по света, марката се е вплела в самата тъкан на цифровия пейзаж на страната. Тя гордо заявява своето място сред най-посещаваните уебсайтове в страната. С един от най-високите проценти на задържане на читателите, той служи като цифров хъб за безброй потребители, като тяхна начална страница по подразбиране.

Утвърждавайки се като водещ уеб портал на България, dir.bg е готов да задоволи всички нужди на своите потребители, рекламодатели и партньори. Виртуалното му пространство изобилства от информация, обхващаща широк спектър от теми, за да завладее разнообразна аудитория. От общи интереси до специализирани познания, всеотдайният екип от журналисти и редактори на портала се стреми неуморно да поддържа златния стандарт на информационната цялост.

Dir.bg не е просто уебсайт, а символ на технологичния опит на България и необуздания дух на свободните медии към едно взаимосвързано бъдеще.

Бъдете част от събитието на годината!

Green Transition е най-голeмият и влиятелен форум в Централна и Източна Европа, който поставя фокус върху европейската зелена сделка, но създава и общност, която чертае картата на бъдещето. Форумът е катализатор на процесите и платформа за диалог за предизвикателствата и възможностите пред институции, бизнес, правителства и пред гражданите на европейските страни.

Същинската трансформация на икономиката вече е в ход и всички специалисти сверяват часовника със събитието на годината.

Направете го и вие! Поставете вашия бранд на полагащото му се още по-високо ниво.

Green Transition 4.0 дава уникална възможност не просто да придадете престиж на вашия бранд, но и да демонстрирате лидерската си позиция, да намерите общ език с водещите европейски авторитети, бизнес лидери и експерти, и да обмените идеи със световноизвестните ни лектори.