fbpx
Камелия Минева

Камелия Минева

Член на УС на ПроКредит Банк България

Камелия Минева е Изпълнителен Директор и член на Управителния съвет на ПроКредит Банк. Завършила е London School of Economics и Executive MBA от University of Sheffield. Специализира знанията си и ръководните си умения и чрез Академията на ПроКредит Банк във Фюрт, Германия.

Като част от Управителния съвет на ПроКредит Банк, Камелия Минева отговаря за развитието на зелената политика, внедряването на зелената таксономия, развитието на зелени продукти и услуги, както и за зеления кредитен портфейл на Банката.

„По отношение на екологията, поставяме високи стандарти за ефекта от нашата дейност върху природата и възприемаме опазването на околната среда като част от нашата корпоративна политика за социална отговорност. Като институция се придържаме към няколко основни принципа: ценим прозрачността в общуването с клиентите, не насърчаваме потребителското кредитиране, стремим се да минимизираме екологичния си отпечатък и предоставяме само услуги, които се основават както на разбирането за състоянието на конкретния клиент, така и на задълбочен финансов анализ. ПроКредит Банк подкрепя икономическо развитие, което e съобразено с принципите за устойчивост и ефективното използване на природните ресурси.“