fbpx
Антон Иванов

Антон Иванов

Енергийният експерт и консултант на КНСБ в областта на енергийната политика

Антон Иванов е роден на 27.08.1960. Основната му дейност е свързана с управлението на проекти и разработване на стратегически планове в енергийната сфера. Настоящ консултант на КНСБ в областта на енергийната политика, експерт към Икономически и социален съвет към НС, консултант на Агенция за ядрено регулиране в областта на РАО и др.

От 2006 г. работи в Про ЕкоЕнергия ООД където е водещ експерт по проект STRIDE на ЕК за приложение на умни мрежи; Системни анализи при планиране на елегопроизводство и потребление; Разработване и оценка на проекти за енергина ефективност по програма на ЕБВР за енергийна ефективност; Цялостна организация и управление на енергиен проект за изграждане на отоплителна централа на биомаса от идеен проект до пуск в експлоатация; Разработване на проектни обосновки и описания за нуждите на проектното финансиране на енергийни обекти; Измерване и определяне на годишно енергийно производство от ВЕИ; Управление на енергийни проекти за използване на възобновяеми източнци.