fbpx
Здравко Попов

Здравко Попов

Експерт търговия и регулации в Enery

Здравко Попов е експерт в търговкия екип на Enery, австрийска компания развиваща и управляваща ВЕИ проекти в страните от централна и източна Европа. Отговаря за сключването на дългосрочни договори за продажна на електрическа енергия (Power purchase agreements – PPAs) от електроцентралите, които Enery притежава или са в процес на изграждане.

Магистър по електрически мрежи и системи в Технически Университет София и бизнес администрация в Софийски Университет „Св. Климент Охридски“.

Преди да започне работа в Enery, Здравко работи в Българска независиа енергийна борса, търговският екип на Energo-pro и в Електроенергиен системен оператор.