fbpx

Марияна Хамънова

Изпълнителен директор на Cleantech България

Г-жа Марияна Хамънова е изпълнителен директор на Cleantech Bulgaria – бизнес мрежа за устойчиво развитие, работеща в тясно сътрудничество с публични институции, местна власт, бизнес, академични среди и организации за научни изследвания и иновации. През годините компанията е подкрепила над 250 стартиращи компании по пътя им към пазара и е внедрила над 10 програми за ускоряване с фокус върху климатичните иновации, кръговрата и устойчивото управление на ресурсите. Клийнтех България е официален партньор на Европейския институт за иновации и технологии (EIT), орган на ЕК. Cleantech България работи като RIS Hub Manager на EIT Manufacturing и има над 10 години опит като представител за България на EIT Climate KIC, EIT InnoEnergy, EIT Food, както и партньор на другите EIT KIC, а именно EIT Urban Mobility, EIT Raw материали и EIT Culture&Creativity.
Като представител на Cleantech Bulgaria г-жа Марияна Хамънова има над 12 години опит в областта на подкрепата на иновациите, устойчивото развитие, изменението на климата и кръговата икономика. Тя координира изпълнението на всички програми и проекти на Клийнтех България за бизнес инкубиране, консултиране и менторство на стартиращи и иновативни МСП, както и отговаря за бизнес развитието на организацията.
Г-жа Хамънова е асоцииран преподавател в Университета за финанси, предприемачество и иновации в София (ВУЗФ) и води занятия като част от магистърската програма „Кръгова икономика и устойчиво управление“, разработена съвместно от ВУЗФ и Клийнтех България. През годините тя е била вдъхновяващ лектор на множество събития в рамките на иновационната екосистема и е признат професионалист в подкрепата на местни участници в процеса на разработване и прилагане на устойчиви бизнес решения и стратегии за трансформация.