fbpx
Милен Милев

Милен Милев

Прокурист, Чериът Моторс АД

Г-н Милен Милев е прокурист на Чериът Моторс АД от 2014г. Компанията се занимава с продажба и въвеждане в експлоатация на електробуси, използващи ултракондензаторна и батерийна технология в Европа.

Той е завършил Техническия университет в София и университета в Офенбург, Германия със специалност преобразуване и управление в енергетиката. Има MBA специалност към Университета по национално и световно стопанство в София.
Г-н Милев е заемал ръководни постове в компании, в сектор енергртика и екология, свързани с възобновяеми източници на енергия, търговия с въглеродни емисии, зелени инвестиции и опазване на околната среда.