fbpx
Проф. д-р арх. Йорданка Кандулкова

Проф. д-р арх. Йорданка Кандулкова

Архитект - преподавател, УАСГ

Йорданка Кандулкова е архитект, професор в Архитектурния факултет на Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) в София и почетен председател на Център за върхови постижения „Наследство БГ“ към УАСГ. Дългогодишен сътрудник на  Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН бивш НИПК), където работи като проектант, научен сътрудник, инспектор и негов директор. Автор е на редица научни публикации и доклади, посветени на опазването на културното наследство. Професионалният ѝ опит включва още богата проектантска практика в областта на   устройственото планиране на исторически територии, консервация, реставрация, експониране и адаптация на архитектурни и археологически недвижими ценности и съвременно архитектурно творчество.

Член е на Съюза на архитектите в България (САБ), Камара на архитектите в България (КАБ),  Българския национален комитет на Международния съвет за паметниците на културата и забележителните места, (БНК на ИКОМОС), експерт на ИКОМОС Интернешънъл за обектите на световното културно наследство.