fbpx
Д-р Димитър Георгиев

Д-р Димитър Георгиев

Съосновател на Biotech Atelier

Д-р Георгиев е един от идеолозите и съоснователите на Biotech Atelier – годишна конференция, допълнена със сателитни събития и семинари през годината, която има за цел да отключи потенциала за растеж и развитие на биотехнологичната екосистема. Biotech Atelier събира на едно място учени, бизнес лидери, международни експерти и влиятелни мозъчни тръстове, за да се свържат, обменят и генерират нови идеи за иновации, предприемачество и бизнес развитие в областта на биотехнологиите.

Д-р Георгиев притежава докторска степен по медицина от Медицинския университет в София (медицинска специалност “Акушерство и гинекология”) и магистърска степен по здравен мениджмънт от Университета за национално и световно стопанство (УНСС) в София, България.

Той има повече от 20 години решаващ опит в управлението, консултирането и извършването на различни дейности в сектора на здравеопазването и науките за живота – клинични изпитвания за разработване и одобрение на фармацевтични продукти, събиране и съхранение на стволови клетки от кръв от пъпна връв, въвеждане на продукти и извършване на услуги за лабораторни и генетични изследвания, съдебна медицина, фармакологичен и козметичен надзор в България, структурирано финансиране за иновативни проекти, пренатална и придружаваща диагностика (тестове директно към потребителя), дигитално здраве и дигитална терапия и др.

Освен български предприемач в областта на биотехнологиите, д-р Георгиев е и един от пионерите в областта на персонализираната медицина в страната. Той е един от основателите на Българската асоциация за персонализирана медицина (БАПЕМЕД) и активно участва в различни проекти и дейности на асоциацията.

Д-р Георгиев е бил главен изследовател в няколко клинични изпитвания и валидиращи проучвания, свързани с множество терапевтични области: женско здраве, онкология, инфекциозни заболявания и др. Участвал е и в разработването на много проекти като медицински и научен консултант.

Основните му интереси са свързани с иновативни решения и технологичен напредък в областта на здравеопазването и науките за живота.