fbpx
Лариса Манастирли

Лариса Манастирли

Директор “Финансови институции”, ЧБТР

Лариса Манастирли e Директор “Финансови институции” на Черноморската банка за търговия и развитие. Преди това тя е била директор на ЕБВР, където е работила в продължение на 12 години. Тя се присъединява към ЕБВР през 2001 г. в постоянния офис в Кишинев, за да работи като банкер, покриващ проекти в различни сектори и играе водеща роля в разработването и внедряването на продукти и съоръжения на страните в ранен преход, които са част от региона на ЕБВР. С нарастващи задачи и експозиции тя обхваща по-широка география с особено участие в Украйна и Армения.

След шест години в ЕБВР тя решава да се присъедини към Черноморската банка за търговия и развитие, където работи пет години по транзакции във финансовия сектор, частен капитал и инфраструктура в 11 страни от Черноморския регион (Албания и Кавказ, България, Гърция, Молдова, Румъния, Русия, Турция, Украйна). През този период тя също е членувала в консултативни съвети на различни регионални фондове за частни инвестиции. Лариса се завръща в ЕБВР в началото на 2012 г., за да поеме ролята на ръководител на офиса в Бишкек. В това си качество тя успява значително да укрепи връзките с правителството и партньорите за развитие, да повиши профила на офиса и да стартира нови инициативи, както и да ръководи екипа за предоставяне на рекордно голям обем и брой инвестиционни операции.

Лариса има бакалавърска степен от Молдовската академия за икономически изследвания и магистърска степен по бизнес администрация от Университета на Уелс.