fbpx
Георги Георгиев

Георги Георгиев

Председател на Столичен общински съвет

ДАТА НА РАЖДАНЕ: 26.05.1986 г.

ОБРАЗОВАНИЕ: 

  • Магистър по Право в СУ „Св. Климент Охридски“ през 2010-та г.
  • Специализация по Международно търговско право –  магистратура в King’s College London през 2012-та г.
  • Доктор по Търговско право от 2019-та г.

ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ:

  • Адвокат в Софийската адвокатска колегия.
  • Главен асистент по Търговско право в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“
  • Защитава дисертация на тема: „Залог на търговско предприятие“ в Софийския университет, въз основа на която издава книгата „Залогът на търговско предприятие“ през 2021-ва г.
  • Съавтор е в международни изследвания, публикувани от престижни чуждестранни и български издателства.

МАНДАТИ КАТО ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК: 2019 – 2023
УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА СОС:

  • Председател на Комисия по финанси от 2019 до септември 2021 г.
  • Комисия по местно самоуправление и нормативна уредба (Заместник-председател)