fbpx
Павел Лисев

Павел Лисев

Член на УС на Фонда на фондовете

Павел Лисев е изпълнителен директор и член на Управителния съвет на Фонда на фондовете. Присъединява се към екипа през месец ноември 2022 г. Притежава професионален опит в разработването на оценки, бизнес-модели, маркетингови материали, свързани със структурирането и управлението на големи инвестиционни проекти и на дялови инвестиции. Финансов анализатор в шведска стартъп компания, старши експерт инвестиционно банкиране в пан-европейска финансова институция, координатор на програма за стартиращи финтех компании. Последно изпълнява длъжността старши мениджър в международна корпорация, свързана с внедряване на иновативни продукти и решения в сферата на дигиталните и картови плащания. Координатор на програма за пилотни проекти и технологични иновации в областта на дигиталната трансформация.